Kan du installera ett operativsystem?

install an operating systemNågot som kanske kommer att vara det som förvånar dig mest gällande datorer, är att de gånger det behöver installeras ett operativsystem i datorer så finns det många som inte har en aning om hur det ska gå till. Egentligen är det något som är ganska så konstigt då alla tillverkare av dessa idag försöker skapa dessa i en form som är så användarvänlig att det egentligen skulle ligga på kunskaperna av ett barns nivå att förstå hur det ska gå till att få dessa på plats i fungerande versioner. Det är faktiskt så illa att det även sitter många människor som använder datorer dagligen, som inte ens vet vad ett operativsystem verkligen är.

Ett operativsystem är något som en dator behöver för att kunna brukas av den som ska använda den. När du talar om en dator är den egentligen ett tomt skal som enbart innehåller något som kallas för BIOS, (Basic Input Output System), vilket inte gör att datorn kan användas utan enbart sätter de gränsvärden för vad som är möjligt att göra med den hårdvara som befinner sig i datorn. Det är också något som vid varje uppstart kontrollerar att alla delar är i funktion samt skickar en signal till operativsystemet genom att anropa den första filen.

Efter det är det dags att komma till operativsystemet. Det kan vara mycket enkelt i form, vilket då kallas för Dos. Här kommer du att få en miljö där du skriver kommandon i ett textbaserat gränssnitt. Det som används mest idag är dock Windows Operativsystem. Här får du ett grafiskt gränssnitt som är enkelt att förstå. Alla operativsystem kommer även att behöva de drivrutiner som kravs för respektive del, (hårdvara) i datorn. Dessa kan många gånger finnas inbyggt i operativsystemets installationsprogram. Finns det inte där, måste du ladda hem denna och installera den manuellt för att du ska kunna få datorn och operativsystemet att förstå hur delen ska användas.